Adana Barosu'nda 30. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimi bu hafta sonu yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı için ikinci toplantı 13.Ekim.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonunda yapılacak, seçimler 14.Ekim.2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda yapılacaktır.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük'ten genel kurul için çağrısı

Av. Veli Küçük şunları söyledi: “Avukatlık Kanunu’nun 84.maddesi uyarınca, Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi baromuzda ve baromuz çevresindeki adalet dairelerinde 03.09.2018 tarihinden toplantı tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak ve bu duyuru Tebligat hükmünde olacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda bildirilmekle Baro levhasına kayıtlı her Avukat, Avukatlık Kanununun 86. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından yıllık keseneğin üçte biri tutarında para cezası verileceği yasanın amir hükmüdür.(*) Bu nedenle; meslektaşlarımızın genel kurul toplantısına ve seçimlere katılmaları Avukatlık Kanununun 82.maddesi uyarınca önemle talep ve ilan olunur."

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,

2- Bir Başkan, Bir Başkan Vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Yitirdiğimiz Hukukçular anısına saygı duruşu ve

istiklal marşının okunması,

4- Baro Başkanının açılış konuşması,

5- Baro Yönetim Kurulu 2016-2018 Dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

6- Baro Gelir - Gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

7- Baro Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8- Baro Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

9- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 65.maddesine göre baro giriş keseneği ile yıllık keseneğin miktarlarının ve ödeme tarihlerinin belirlenmesi,

10- Adana Barosu Ekim 2018 – Ekim 2020 yılları tahmini bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,

11- CMK görevlendirilmelerinde genç avukatlar lehine görev puan sisteminin görüşülmesi,

12- Baromuzda staj yapmak isteyen stajyer avukatların sayısının sınırlandırılması ve staja başvuruda ücret alınması hususlarının görüşülmesi,

13- Mesleki Sorunların görüşülmesi ve çözüm önerileri,

14- Yapılacak Seçimler için aday başvuru veya önerilerinin yazılı olarak divana sunulması,

15- Baro Başkan adaylarının konuşmaları,

16- Dilek ve öneriler.