Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde ek ders karşılığı görev yapan Meslek Mensupları ile ilgi basın açıklaması yaptı. Ek ders karşılığı çalışanlar özlük haklarını alıncaya kadar kadroya geçinceye kadar her ay bir sosyal hizmet kuruluşunun önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.  Nennioğlu burada yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti;

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında; 657 sayılı kanunun 89. Maddesi dayanak alınarak hazırlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Esasları Kapsamında, Bakanlık Makamı oluru ile Çalışan Meslek Elemanlarının Yaşadığı Mağduriyet ve Taleplerini bildiriyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında, personel yetersizliği nedeniyle asıl işleri yapmak üzere personel ihtiyacını karşılanması için 657 sayılı kanunun 89. Maddesi uyarınca yıllık Bakanlık Makamı oluru ile meslek elemanı görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Bu kapsamda istihdam edilen meslek elemanlarının unvanları; Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, büro memuru vb. meslek gruplarından 3000 personel Bakanlığın taşradaki; Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerini Değerlendirme Heyetinde, Kadın Hizmetleri Biriminde, Koruyucu Aile Biriminde, Korunmaya ihtiyacı Olan Çocuk Biriminde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde, Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimlerinde, İl Müdürlüklerinde idari ve mali hizmetler biriminde, Kalite Yönetim Sistemi Biriminde, Araştırma Geliştirme (ARGE) Biriminde, Halkla İlişkiler Biriminde,Şönim , kadın konukevlerinde,sevgi evlerinde ,  Sosyal Hizmet Merkezlerinde, Personel İşleri Birimlerinde çalışmaktadırlar.

Bakanlık Makamı oluru ile görevlendirilen meslek elemanlarının bu olurları her yıl yenilenmektedir. Bu şartlarda ek ders karşılığı çalıştırılan meslek elemanları kadrolu meslek elemanları gibi yılın 12 ayı tam zamanlı (08:00-17:00) olarak çalışmaktadırlar. Kadrolu meslek elemanları gibi çalışan bu ek dersli meslek elemanları, çift taraflı sözleşme akdinin olmaması ve çalışma statüsünün belirsizliği nedeniyle yasal temel haklarından;

1) Yıllık izin,

2) Analık/babalık izni,

3) Evlilik izni,

4) Süt izni,

5) Askerlik izni,

6) İş güvencesi,

7) Tazminat hakkı,

8) SGK pirimi

9) Yolluk hakkı,

10) Kurumsal kimlik gibi hakların hiçbirinden faydalanamamaktadırlar.

4B, 4D vb. alım ile çalışanların özlük hakları ve emeklerine karşılık aldıkları ücretlerinin ek dersli meslek elemanlarının maaşlarından daha fazla olması iş ve meslek onurunu zedelemekle birlikte eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.Ayrıca bazı aylarda asgari ücretin altında ödeme yapılarak mağdur edilmektedir. Asgari ücretin altında personel çalıştırmak her türlü kanun ve temayüllere aykırıdır.

Geçmiş yılarda diğer Bakanlıklarda da 657 sayılı kanunun 89. Maddesine dayanarak ek ders ücreti karşılığı yarı zamanlı geçici süre ile çalıştırılan personeller bile ilgili Bakanlıklarının girişimi ile kadroya atanması için kanun teklifi vermiş ve yapılan çalışmalar sonucunda;

• 17.09.2011 gün ve 28057 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesiyle 633 sayılı kanuna eklenen geçici 17. Maddede ifade edildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran kurslarında ek ders karşılığı vekil ve fahri öğreticilik görevi yapan personeller yapılan düzenlemeler ile kadroya geçirilmişlerdir.

• 2020 yılı Ocak Ayı itibariyle Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip ERDOĞAN’ın Müjdeleri ile kadroya geçirilmişlerdir.

• 2017 yılında meclise sunulan torba kanunun maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığında çalışıp, 540 gün prim iş günü bulunan ve belirli şartları taşıyan 5000 ücretli öğretmen 4B sözleşmesi ile müjdelenmişlerdir.

2023 yılında 500 bin kamu çalışanı kadroya alınırken ek ders karşılığı görev yapanlar mağdur ve mahsun bırakılmışlardır.

Aile ve Sosyal Hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlarda dezavantajlı gruplarla özverili bir şekilde ek ders ücreti karşılığı yılın 12 ayı tam zamanlı görev yapan: Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire vb. ünvanlar daki Meslek Elemanlarının, hak kayıplarının önlenmesi ve aynı şartlarda çalıştıkları kadrolu arkadaşları arasında iş barışının sağlanması için gerekli özlük düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.

Öncelikli hedefimiz ek ders karşılığı çalışanların kadroya alınması, Ancak kadroya alınıncaya kadar;

-Maaşlarının düzeltilmesi,

-izin haklarının haklarının 657 sayılı yasaya göre düzenlenmesi,

-diğer özlük ve sosyal haklarının verilmesi için mücadele edeceğiz.

Ek ders karşılığı çalışanlar özlük haklarını alıncaya kadar kadroya geçinceye kadar her ay bir sosyal hizmet kuruluşunun önünde basın açıklaması yapılacaktır.Dedi.

Toplantıya mağdur meslek grupları ve arkadaşları katılarak her ay eylem yapılmasını memnuniyetle karşıladılar.