ADANA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK SAVUNMANIN DİRENİŞİ BAŞLIKLI ONLİNE SÖYLEŞİYE KATILDI

Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından “Savunma Direniyor” başlıklı online söyleşiye katılan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, savunmanın bağımsızlığı için Ankara'ya yürüyen baro başkanları, başkanlar nezdinde savunmaya yapılan saldırı; 27 saati aşkın süre boyunca fiili olarak gözaltında tutulan baro başkanlarımızın tüm kötü muameleye rağmen onur ve kararlılıkla gerçekleştirdikleri direnişi anlattı.

Resim önizlemesi

“TEKLİF GERİ ÇEKİLMEZSE DEMOKRATİK HAK ARAMA YOLLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı Av. Hasan Şahin ile birlikte konuşmacı olduğu söyleşide önümüzdeki süreçte Avukatlık Yasa Tasarısının geri çekilmemesi halinde demokratik tepki ve protestoların devam edeceği mesajını verdiler.
Baroların Yapısında ve Seçim Sisteminde Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler Üzerinde görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı söyleşide Av.Veli Küçük, “Baro başkanlarımız tarafından başlatılan Savunma Yürüyor eylemi Ankara girişinde durduruldu. En demokratik hakkımızı kullanmamız engellendi. 27 saatlik direnişin ardından barikatlar aşıldı ve Anıtkabir’e büyük bir coşkuyla yürüdük.
Bu süreçte TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’u hep uzakta kaldı ve hiçbir desteğini görmedik. Ankara’da kolluk güçleri tarafından kurulan barikat ve baro başkanlarımıza yapılan fiili saldırılarda kendisi yoktu. Son anda iş çözülünce bize geldi.
Bütün baro başkanlarım demokratik hakkımızı kullanarak kol kola girip sırtımızı ona döndük ve gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz dedik. Önceki gün de Sakarya Barosunun ‘Çoklu Baroya Hayır’ demek için yaptığı eylemin kolluk kuvvetlerince engellenmesini de buradan kınıyor ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.
Cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucuları; hiçbir ayrım gözetmeksizin haksızlığın karşısında yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini kendine varlık sebebi yapan Barolar olarak her zaman ve her koşulda halkımıza ses olma mücadelesini verecektir. Adil yargılanma hakkı, temel hak ve özgürlükler, yurttaşlarımızın adalete erişimlerinde, barolardan ve avukatlardan başka kimsesi olmayan herkes adına hiç yılmadan toplumun daha aydınlık ve güneşli günlere ulaşabilmesi ve bu karanlık günlerden kurtulma mücadelesine devam edeceğiz.
Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasında, kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasında karanlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz.
Çoklu Baro, Baro Seçimlerinde ve TBB Delege Seçiminde Nispi Temsil, Avukatlık Kanunu Değişikliği girişimine karşıyız. Teklif geri çekilmezse demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getirmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Mesleğimiz itibarsızlaştırmasına, etkisizleştirilmesine geçit vermeyeceğiz.”