Sigortalı olmak bir haktır ve işverenin en önemli yükümlülüğü çalıştırdığı işçinin sigortasını tam ve doğru şekilde yapmaktır. Öyle ki; işçi sigortasız çalışmak konusunda bir anlaşma dahi yapamaz. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur. İşveren, her ay çalışanın primlerini ödemeli ve resmi kaynaklara göre işçinin kurumda yer aldığını göstermelidir.

Bunu yapan işveren yanar! Cezası büyük...

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için (1 yıl için 1 sigortalı) 38 asgari ücret yani 2019 yılı için 97.204 TL'dir.
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari ücret yani 2019 yılı için 81.856 TL ceza verilir.

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı) 29 asgari ücret yani 2019 yılı için 74.182 TL ceza verilir. Sigortasız işçi çalıştıran firmalar, primden kâr amacı güderlerken karşılaşacakları bu ağır yaptırımlarla hatta bir iş kazasının vukuu bulması halinde ödeyecekleri tazminatlarla aslında hem ticari geleceklerine, hem de çalıştırdıkları işçilerin geleceklerine ağır darbe vurmaktadır.