Sahte Fatura düzenleyen ve Vergi kaçıranlara verilecek cezaların yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Birbiriyle bağlantılı suç için ayrı ayrı uygulanan ceza ortadan kaldırılıyor. Zincirleme suç tanımı yapılarak, aynı işlemdeki her bir fatura ayrı ayrı değerlendirilmeyecek, tüm faturalar tek bir suç olarak değerlendirilecek, bu durumda da uygulanan cezalar arttırılacak. Kayıt dışılığı önlemek için elektronik fatura uygulama limiti düşürülecek. Sahte fatura uygulamasının en çok inşaat ve petrol sektöründe olduğu belirtiliyor.

SON AŞAMADA

Sahte fatura ve belge düzenleyerek vergi kaçıran ve kayıt dışılığın sürmesine neden olanlarla ilgili olarak geçen yıldan beri süren çalışmalar son aşamaya getirildi. Önümüzdeki ay, TBMM’nin gündemine gelmesi planlanan düzenlemeyle, daha önce hazırlanan taslak metinde değişikliklere gidildi. Amaç, sahte belge düzenlenmesini ortadan kaldıracak mekanizma kurmak olarak ifade edildi. İşte beklenen yeni düzenlemeler:

İŞTE DÜZENLEMELER