Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, "Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri Kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor.Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, İşçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor" dedi.
Her ay yapılan ve Türk-İş'e bağlı Sendika Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu, Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TBMM'ye sunulan yeni vergi yasa teklifine karşı imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerinin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Gülnar, "İşçinin eline geçen net ücret, Vergi kesintileri nedeniyle, Yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, Diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, Yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor" diye konuştu.

BU VERGİ DÜZENİ ADİL DEĞİLDİR

Edip Gülnar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vergi düzeni adil değildir… Hakka ve hukuka uygun değildir… Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir… TBMM’ye sunulan Vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi Emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara Ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor.
Bu teklifte,
Ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. Ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor.
Yetmiyor.
2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “Vergi adaleti” sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek
Haksızlıktır… Adaletsizliktir… Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir “reform” Ancak ücretliler aleyhine var olan Bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. “En az geçim indirimi” uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması Ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının Sağlanması gerekmektedir.
O nedenle,
Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, Ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması Ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, Topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli Ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.
İdeal bir vergi sistemi Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin Daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.
TÜRK-İŞ olarak,
Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine
Son verilmesini talep ediyoruz."