Görevlendirmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayının ardından Genel Başkan Yardımcısı Torun’un imzasıyla gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında tüm paydaşların görüşleri alınarak yapılacak çalışmanın ardından hazırlanacak “Yerel Yönetimler Politikası Belgesi”nin, partinin yetkili karar organlarında onaylanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. 

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

“Yerel Yönetimler Politikası Belgesi” çalışmalarında ise ilk olarak, dünyadaki farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelenerek kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapor kapsamında; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim uzmanları, eski ve yeni belediye başkanlarının görüşleri alınacak, Kasım ayı içerisinde de Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla “Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı” düzenlenecek.