Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile çalışançalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına alınırken; geliri düşük olanların primini de devlet ödüyor.
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl için 981 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.

Devlet tarafından ödeniyor! Milyonlar yararlanıyor

KİMLERİN GSS PRİMLERİNİ DEVLET ÖDER?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenir. Hane bireyi T.C. nüfus cüzdanı ile başvuru yapmalıdır. Bu çerçevede sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriteri şartını sağlayan vatandaşlarıın sağlık sigortası primleri Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir.
Ayrıca 18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.