Çevre Kanunu kapsamında verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre kirletme cezası, çevre kirliliği cezası olarak ta anılan çevre para cezaları 2021 listesi yayımlandı. Çevre idari para cezaları 2021 yılında kaç TL oldu, çevreyi rahatsızlık para cezası ne kadar? İşte detaylar...

Dikkat! Bunu yapan yandı: Cezası 382 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.