DSİ   yaptığı yatırımlarla Adana’ya mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adana ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Adana da nasibini aldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir.     

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. ’dedi.

İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Çalışmaları hızla devam eden İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatının tamamlanması iledokuz köye ait 176 bin 390 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,İş kapsamında412.814 metre PE100 borunun 196,170 metresi, 108.797 metre CTP borunun 56,889 metresi ve 139.850 metre servis yolu tamamlanmıştır. Ayrıca 4 adet yatay sondajlı karayolu ve tren yolu geçişi tamamlanmış, sanat yapısı imalatlarına da devam edilmektedir. Diğer taraftan proje kapsamında 410.000 dekar sahanın toplulaştırılması sağlanacak olup toplulaştırma çalışmalarının %40’ı tamamlandı. ’dedi.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı tamamlandığında yıllık 132 Milyon TL zirai gelir artışıhedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.