Abdul Alhazred adında M.Ö. 8. Yüzyıl'da yaşadığı bilinen bir Arap bilgini, on yıl boyunca çölde gezerek eski günlükler bulmuştur. Bu günlüklerle ölüler diyarı ile iletişim kurduğunu söylemiş ve bunları 'Al Azif', daha çok bilinen adıyla ise Necronomicon isimli kitapta anlatmıştır. Kitabın yedi cilt ve 900 sayfadan oluştuğu iddia ediliyor. Arabın Kitabı, Ölülerin Çağrı Kitabı, Ölü İsimlerin Kitabı, Çıldırtan Kitap gibi farklı isimlerle anılan kitabın orijinali hiçbir zaman bulanamadı. Şu an sadece belirli bir ksımının yazılı hali bulunuyor.

Okuyan insanı delirttiği iddia edilen tarihin en tehlikeli kitabı:  Necronomicon - Mynet trend

El Hazret'in, yıllarca çöllerde aranıp, çok eski günlükleri bulması ve delirmesinden sonra kötü ruhlarla karşılaşmasını, insanların yeryüzüne gelmesinden önce yaşanan azothoth dönemini, ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağını ve ölülerin nasıl harekete geçirileceğini anlatır. Necronomicon'da geleceği görmenin yollarını da anlatıldığı için Nostradamus'un geleceği görebilmesinin bu sayede olduğu iddia ediliyor.
Necronomicon'un çıldırtması olayı da bildiğimiz delirmelerden biraz farklı. Bildiğimiz, inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor ve zihinlerine hapsoluyorlar.

Başka bir düşünceye göre ise, necronomicon Howard Phillips Lovecraft'ın kendi yarattığı Cthulhu Mitosu'nu desteklemek için çoğu öyküsünde bahsini geçirdiği kurmaca kitaptır. İlk olarak 'The Hound' (1924) başlıklı Lovecraft öyküsünde yer alır. H. P. Lovecraft'ın yarattığı kurgusal bir karakter olan Abdul Alhazred tarafından 8. yüzyılda yazılmıştır. Yunancadan çevirisi Lovecraft'ın iddiasıyla Ölüler Yasasının Simgesi (necros: ölü, nomos: yasa, eikon: simge) başka bir yaklaşımla ise Ölülerin Sınıflandırılması'dır. Yazar, kitabın özgün adının Kitab Al Azif olduğunu ve 950 yılında Theodorus Philetas tarafından Yunancaya çevrildiğini söyler. Piyasada birbirinden tamamen farklı birçok Necronomicon bulmak mümkündür. Bunlardan en çok bilineni 'Simon' Necronomicon'u denilen kitaptır. Bu Kitap Sümer mitolojisiyle bağlantılıdır.