Ülkede uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşandığını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik krizin ektisini artırarak devam ettiğini söyledi.

Fabrikaların üretimi durdurmasına, yatırım projelerinin iptal edilmesine, şirketlerin konkordato ilanlarına ve toplu işçi çıkarmalarına, emekçilerin daha da yoksullaşmasına neden olan, halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren ekonomik krizin nedeninin yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları olduğunu ifade eden Salman, “Yurt dışından sağlanan sıcak para akışına dayalı rant ekonomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan her kriz, halkın daha fazla yoksullaşmasına, ülke varlıklarının değersizleşmesine neden olmaktadır. Uzun süre varlığı inkar edilen bu kriz karşısında siyasal iktidarın çözüm önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedelini emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur” dedi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KRİZDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının olduğunu kaydeden Salman, gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten meslektaşlarının krizden olumsuz biçimde etkilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.”

MESLEĞİMİZE VE ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

TMMOB olarak Anayasa’nın kendilerine verdiği sorumluluk bilinciyle, kriz karşısında emeklerine, mesleklerine ve haklarına sahip çıkacaklarını belirten Salman, meslektaşlarının ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceklerini, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları’nın mesleki, ekonomik ve özlük haklarının korunup geliştirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

2019 Yılı Ocak ayına kadar yürütecekleri bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, mecliste bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydeden Salman konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak, kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağız.”