696 Sayılı KHK ile 4/D kadrosunda istihdam edilen işçilerin tayin hakkı bulunmamaktadır. 696 KHK'lı işçilerin yer değişikliği konusunda tayin, terfi, nakil veya görevde yükselme gibi hakları mevcut değildir. Bu konudaki taleplerin, özellikle eş durumu, sağlık ve eğitim gibi insani nedenlerle yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak mevcut mevzuata göre, 696 KHK ile kadroya geçen işçilere bu tür haklar verilmemiştir.

696 KHK'lı işçilerin tayin hakkı var mı?

696 Sayılı KHK'nın getirdiği düzenlemeler, sosyal hizmet personeline tayin ve becayiş hakkı tanımamıştır. Bu durum, işçilerin aile birliğinin korunması ve bütünlüğünün sağlanması açısından önem taşımaktadır. Aynı şekilde, 696 KHK'nın zorunlu emeklilik düzenlemesi de eleştirilmekte ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilmektedir. 4/D kadrosuna geçen işçilerin genç yaşta emekliliğe zorlanması durumu da düzeltilmesi gereken bir husustur.

Yıllarca taşeron şirketlerde çalıştıktan sonra kadroya geçen işçiler, tayin ve becayiş hakkı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Ancak mevcut mevzuat gereği, 696 KHK'lı işçilere tayin hakkı verilmemiştir. Bu işçiler, çalıştıkları pozisyonda emeklilik haklarına kadar mevcut statüleriyle çalışmaya devam edeceklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise 696 KHK'lı işçilere tayin, terfi veya nakil hakkı tanımayan bir hükme sahiptir. Kararnamedeki düzenlemeler, sürekli işçi kadrolarının değiştirilmesi veya birimler arası aktarımlara yönelik olup, tayin veya nakil hakkına işaret etmemektedir.