Askerlik görevi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan çalışanlar askerden döndükten sonra 2 ay içerisinde eski çalıştıkları işyerlerine yeniden başvururlarsa, işyeri bu kişi yeniden işe almak zorunda. Ancak iş yeri bunu yapmazsa bu sefer bu kişiye 3 aylık maaşı tutarında tazminat öder. Askerden dönenler döndükten sonra iki ay içerisinde eski işverenine başvurup çalışmak istediklerini bildirdikleri takdirde, işverenleri bu kişileri yeniden işe almak durumunda.

KIDEM TAZMİNATININ ALINMIŞ OLMASI FARKETMİYOR

Öte yandan başvuru tarihinde işyerinde boş bir pozisyon yoksa işveren pozisyon açığında ilk olarak bu kişilere öncelik vermek zorunda. Eğer işverenler bu hükümlere uymazsa işçiye 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Bu durumda askere gitmek için işten ayrılırken kıdem tazminatının alınması bir farklılık oluşturmuyor. Kıdem tazminatı alınmış olsa da alınmamış olsa da işveren askerden dönen işçisini yeniden başvurması halinde işe alma mecburiyetindedir.

BİLMEDİĞİNİZ EVRAKLARA İMZA ATMAYIN

Ayrıca uzmanlar işten çıkartılmalarda çalışanların kıdem tazminatları konusunda kendilerine imzalatılmaya çalışılan evrakları iyi okuması gerektiklerini belirtiyorlar. Çünkü bazı işverenler kıdem tazminatı ödememek için tazminatı vermediği halde vermiş gibi bir evrak düzenleyerek işten çıkardığı çalışanlarına imzalatmaya çalışıyor. Özellikle bu konu kıdem tazminatını işsizlik maaşı ile karıştıranlar için önemli. Çünkü bazı işyerleri işçilere kıdem tazminatı verdiklerini gösteren belgeyi imzalatmaya çalışırken ‘işsizlik maaşı alacaksın’ gibi bir söylemle bunu yapıyorlar. Halbuki işsizlik maaşı işsiz kalınan dönemde kişinin gelirinin korunması amacıyladır. Kıdem ve ihbar tazminatı ise işçiye tanınmış bir haktır. Eğer işverenler bu yolla kıdem tazminatı ödememe yoluna giderse çalışanlar hukuki yollardan haklarını arayabilirler. Uzmanlar alınmayan bir tazminat için tazminatın alındığına dair bir belgeye imza atılmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.