KOBİ'lerin teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanması ve katma değerli ürünlerle ekonomiye katkı sağlaması için düğmeye basıldı. Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde yapılan çalışmada teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi talep edilirken KOBİ'lere mentorlük ve laboratuvar desteği sağlanması öngörülüyor. KOSGEB’in işletmelere birçok teşvik ve destek verdiğini hatırlatan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, “Bunlar arasında örneğin girişimcilik destek programları var. Bu programla 150 bin liraya kadar destek sağlanıyor. AR-GE, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri kapsamında ise, teknolojiye dayalı veya öncelikli teknolojiler alanında yeni fikir ve buluşları içeren projeler 1,5 milyon TL’ye kadar destekleniyor” diye konuştu. KOBİGEL destek programının yanı sıra, ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuvar, imalat ve hizmet sunumuna yönelik projelerin 1.5 milyon TL’ye kadar desteklendiğini dile getiren Aktepe, “Teknopazar destek programı ve KOSGEB laboratuvar destekleri gibi uygulamalardan da KOBİ’ler yararlanabiliyor. Bu destekler çok iyi bir başlangıç ancak artık yeterli değil. Çünkü önümüzde 2023 hedefleri var” ifadelerini kullandı. 

VAKİT ATILIM VAKTİ

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini tamamlayıp küresel pazarda daha rekabetçi olmaları için ne yapılması gerektiğine kafa yorduklarını söyleyen Aktepe, şunları kaydetti: Geldiğimiz noktada üstünde uzlaşılan temel teşvik talepleri var. Bunlardan biri, bilişim ve siber güvenlik ekosisteminde yer alan KOBİ’lerin yerli özgün donanım ve yazılım geliştirmeleri, rekabetçilik endekslerinin yükseltilebilmesi amacıyla KOSGEB Laboratuvar Hizmetlerinin ISO15408 Ortak Kriterler’lerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi. KOBİ’lere dijital dönüşümlerini gerçekleştirebilmelerine yönelik mentor desteğinin sağlanması,  teşvik sisteminin sektörün gelişimine etki edecek şekilde yeniden düzenlenmesi’ de diğer talepler. Biz bu konudaki talepleri detaylandıracak bir çalışma yapıyoruz. KOBİ’lerin birkaç yılını değil, 20-25 yıllarını kurtaracak, vizyonlarını değiştirecek teşviklere ihtiyacımız var. 

Türkiye’de çalışanların yüzde 61,5’inin KOBİ’lerde istihdam edilmesine karşın, KOBİ’lerin katma değerin ancak yüzde 26,9’unu sağlayabildiğine değinen Aktepe “Şu ana kadar verilen destek ve teşviklerin can suyu oldu ancak artık vakit, atılım vakti. Yeni nesil teşvik ve desteklerle, KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 25’lerin üzerine taşıyabiliriz. Böyle bir süreçte KOBİ’lerin oluşturacağı katma değer de minimum yüzde 35’ler seviyesine çıkar. KOBİ’lerin ihracata olan katkısında, çok kısa bir sürede Hindistan seviyesine ulaşabiliriz, hatta Hindistan’ı geçebiliriz” diye konuştu.

100 günde 100 milyon lira destek

‘100 günlük Eylem Planı’ kapsamında 1.000 işletmeye 100 milyon liraya kadar makine-teçhizat desteği verilmesi planlanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin açıkladığı ‘100 günlük Eylem Planı’ çerçevesinde KOBİ’lerin üretim gücünü artırmak adına bir dizi proje yer alıyor. Yerli üretim için teknoloji ve imalat sektörlerinin ön plana çıkarıldığı icraat planında, yaklaşık 1.000 işletmeye 100 milyon liraya kadar makine-teçhizat desteği verilmesi planlanıyor. Türkiye’nin ekonomik krizlere daha dirençli olabilmesi için üretim gücünün artırılması gerektiğini ifade eden Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, “Üretimi güçlü ülkeler ekonomik olarak güçlü ülkelerdir ve ekonomik dalgalanmalardan az etkilenir. Bir yerden başlamak gerekli. Hükûmetin verdiği teşvikler özellikle makine-teçhizat teşviki çok önemli. Zira makineleşemeyen ülkeler dışa bağımlı kalmak zorundadırlar. Uzun vadede çok olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.