Adana, Osmaniye ve Nevşehir'in bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Merkez, Sumbas ve Toprakkale ilçelerindeki toplam 22 köy ve mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

Bir diğer karara göre de Nevşehir'in Avanos, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerindeki 35 köy ve mahallede de yine DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek. İzmir'in Bayındır ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin imar ve parselasyon planlarının onaylanarak altyapı inşaatlarına başlanabilmesi ve bölgenin kuruluşuyla ilgili iş ve işlemlerin bir an önce tamamlanarak jeotermal seracılık faaliyetinin hayata geçirilebilmesi amacıyla 9 taşınmazın Bayındır Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun uluslararası standartlara uyum sağlanması amacıyla aldığı kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, "Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler" ile "İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişikler" konularında düzenlemeye gidildi.