"MÜLKİYET HAKKIMIZ GASP EDİLMİŞ DURUMDA"

Seyhan Ziraat Odası (SZO) 2’nci Başkanı Yaşar Özkan, arazi toplulaştırmasının olması gerekenin aksine tarım topraklarını çok parçalı ve hisseli hale dönüştürdüğünü belirterek mülkiyet haklarının gasp edildiğini söyledi. Yaşar Özkan, ‘3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’ kapsamında yürütülen çalışmalarda üreticinin kendi arazisinde çok ortaklı hale geldiğini belirtti. Özkan, “Ekonominin temel sektörünü oluşturan tarıma borçlu olan bir ülkede tarımın etkin bir yapıya kavuşturulması, hızla artan nüfus ve bu nüfusun beslenmesi, günümüzün en temel sorunlarından biridir. Besin ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu karşıladığımız tarım arazileri, işletme bütünü içerisinde çeşitli nedenlerle parçalanarak küçülmekte ve bu küçülme, tarım arazilerini verimli olmaktan çıkarmaktadır” dedi.

‘ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR’

Adana’da yürütülen toplulaştırma çalışmalarının üreticileri zor durumda bıraktığını kaydeden Özkan şöyle devam etti: “Toplulaştırma çalışmaları üretime zarar vermeye başladı. Arazi toplulaştırma işlemi sonrasında üreticinin çok hisseli bir parsele ortak olmak zorunda kaldığını, oysa yapılan uygulamanın gönüllülük esasına dayalı olacağını söylenmişti. Daha önce kendi arazisinde tek hisse ile mülk sahibi olan üretici toplulaştırma işlemi sonrasında 70 hisseli ortağa dönüştü. Sorunun çözümü amacıyla gerekli görülen alanlarda toprağın verimli şekilde işletilmesi gerekmektedir. Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve imkanlar ölçüsünde genişletilmesini her üretici gibi biz de destekliyoruz. Ancak toplulaştırma yapılırken, tarım toprakları parçalanıyor.”