VALİ ELBAN; "MEDYA DÖRDÜNCÜ KUVVETTİR"
Adana Valisi Süleyman Elban 10 Ocak gazeteciler günü sebebiyle yazlı açıklama yaptı. Vali Elban açıklamasında şunları kaydetti.
Haber, “Bir olay, bir olgu üzerine edinilen ya da iletişim, yayın organları kanalıyla verilen bilgi” şeklinde tarif edilmektedir. Haber alma, olan bitenden haberdar olma ihtiyacı ise insanlık tarihiyle yaşıt bir realitedir. Bu ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan ve gazeteden radyoya, radyodan televizyona, televizyondan internet medyasına evrilen haberin serüveninde, mobil iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık sosyal medya haberciliği de dikkat çeken bir olgu olarak yerini almaya başlamıştır.
Kuşkusuz bu maratonun uzun soluklu koşucularını, gazetecileri, her yıl “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla kutlamak, bu anlamlı günlerinde onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, büyük bir anlam ve önem taşıyor. Zira basın emekçileri, gazeteciler, gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden, mesai mefhumu gözetmeden, vatandaşımızın bilgiye, habere anında ulaşması için insanüstü bir gayret göstermekte, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak görev yapmaktadır. Basın meslek ve etik ilkeleri çerçevesinde dünden bugüne çeşitlenen habere erişim kaynakları vasıtasıyla vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve tarafsız habere erişimini sağlamaktadır. Demokrasinin sacayağı olarak nitelendirilen yasama, yürütme ve yargıya, “medya dördüncü kuvvettir” diyerek katkıda bulunmakta; demokrasi kültürünün ülkemizde kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmektedir.
Bu meyanda bizler de Adana’mızda gerek yerel gerek ulusal basınımızın temsilcileriyle iş birliğimizi sürdürecek; basın çalışanlarının görevlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesi, Adanalı hemşehrilerimize doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ulaştırılması noktasında Valilik olarak gereken tüm desteği sağlayacağız. Öte yandan Adana’mızın bilinirliğinin, tanınırlığının artırılmasında, yürütülen çalışmaların, projelerin insanımıza ulaştırılmasında hepimize büyük görevler düştüğünü unutmamalıyız. O sebeple Adana’mızın kadim tarihini ve kültürünü, jeo-stratejik konumunun getirdiği avantajları, tarımda, sanayide, finansta, eğitimde, sağlıkta, sanatta kısacası her alanda var olan potansiyelini ulusal basınımızın ve haber ajanslarımızın il temsilcilikleri, yerel ve bölgesel basın-medya kuruluşlarımızın güzide mensuplarının katkılarıyla tüm dünyaya duyurmalı; Adana’yı yerelden ulusala, ulusaldan tüm dünyaya el birliğiyle taşımalıyız.
Bu vesileyle kamu yararını gözeterek basın etik ilkeleri istikametinde görevlerini yapan, vatandaşlarımızın doğru, güvenilir, tarafsız ve objektif habere erişimi için gayret sarf eden, ülkemizde demokrasi kültürünün ve özgür basının yerleşmesi için çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor; basın mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

KARALAR; “BASIN BİR KUVVET, BİR MEKTEP BİR REHBERDİR"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Karalar mesajında şunları kaydetti:
Basının, medyanın, halkın haber alma hakkı için çalışması, bunu yaparken bağımsız olması, çağdaş demokrasilerde en temel hak ve özgürlüklerden biridir.
Halkın objektif haber alma özgürlüğü, ancak ve ancak özgürce çalışan, görevini layıkıyla yerine getiren medya kuruluşlarının varlığıyla mümkündür.
Meslek etiğini gözeten, toplumun haber alma özgürlüğüne hizmet eden gazetecilere, medya kuruluşlarına, ülkemizin gelişmesi, demokrasinin köklü hale gelmesi ve hukuk devleti özelliğinin korunması için her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Geçmişte gazetecilere, basın çalışanlarına verilen evrensel haklar nedeniyle ülkemizde Gazeteciler Bayramı olarak kutlanan fakat daha sonra bu hakların alınması nedeniyle Çalışan Gazeteciler Günü olarak; gazetecilik mesleğine dair sorunların gündeme getirildiği bir gün haline dönüşen 10 Ocak, ümit ediyorum ki gelecekte yine bayram olarak kutlanacak bir gün haline gelecektir.
Yeryüzünün bir çok noktasında işini iyi yaptığı, sorunları objektif olarak halkla paylaştığı ve görevini yerine getirmeye çalıştığı için işinden olan, hapse giren ve sürgün edilen, hatta hayatından olan gazeteciler mevcut.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de, basının önemini şu sözlerle dile getirmiştir:
“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”
Halkı bilgilendirmek için gece gündüz çalışan, problemlere rağmen meslek etiğinden asla vazgeçmeyen basın çalışanlarının, medya emekçilerinin, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü yeniden bayram olarak kutlayabileceği günlerin gelmesini diliyorum…

SÜMER; "NE YAZIK Kİ GAZETECİLER TEHDİT EDİLİYOR“
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Kutlama mesajı yayınlayan Orhan Sümer şunları kaydetti:
"Onurlu, şeffaf ve tarafsız habercilik anlayışını ilke edinmiş tüm gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun… Geçtiğimiz 2020 yılı tüm Dünyayı etkisi altına alan virüsle mücadele ile geçti. Aynı zamanda bir çok gazeteci sırf gazetecilik yaptığı için bu şartlar altında dahi mahkemekapılarında, cezaevlerinde habercilik yapmanın önemini anlattı.
Ne yazk ki gazetecilerimiz sansür, işsizlik, açlık ve sefaletle yüz yüze bırakılarak, davalar ve hapis cezalarıyla tehdit ediliyor.
2020 yılı verilerine göre 10 binden fazla gazeteci iş bulma sıkıntısı yaşıyor. Son 18 yılda 12 bine yakın gazeteci hakim karşısına çıktı. Binlerce gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi. Gazetecilere her gün yeni davalar açılıyor.
Türkiye’nin en prestijli gazetelerine en üst makamlardan satın almayın baskısı geliyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen gazetecilerimiz, haber yapma sevdalarına sarılarak toplumu aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor.
İletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer alan basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir.
Meslek ilkelerini ve etiğini göz önünde tutarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren, doğru haber vermenin demokrasilerin en önemli mihenk taşı olduğuna inan, yerel ve ulusal akım basın kuruluşlarında görev yapan tüm değerli basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

ÇETİN; "MEDYA ÇALIŞANLARI BAYRAM KUTLAYACAK DURUMDA DEĞİL"
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, medya çalışanlarının koşullarının gün geçtikçe daha da ağırlaştığını belirterek, “Bu koşullarda Çalışan Gazeteciler Bayramından ve basın özgürlüğünden söz etmek pek de olası değil” dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin, “g çalışma koşullarını düzenleyen 10 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yasanın verdiği haklardan bugün söz etmek mümkün değildir. Zaten kanun yürürlüğe girdikten sonra Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanan 10 Ocak, bugün neredeyse anma gününe dönüşmüştür. Basın çalışanlarının ne kadar zor koşullarda görev yaptığının bilincindeyiz. Bugün gerçek anlamda gazetecilik yapmak ateşten gömlek giymek gibidir, işsiz kalmayı göze almayı gerektirmektedir” dedi.
Başkan Soner Çetin, yerel medya mensuplarının çalışma koşullarının daha da kötü olduğunu belirtti. Basının bağımsızlığını güvenceye alacak, çalışanların iş güvencesi ve özgürce haber yapma koşulların sağlanması gerektiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Bir ülkede basın özgür değilse orada tam anlamıyla demokrasiden bahsedilemez. Ülkemizin demokratik ölçüsünü medyanın ve çalışanlarının durumuna bakarak belirleyebiliriz. Demokrasilerde 4’üncü güç olarak ifade edilen basın çalışanlarının koşullarına baktığımızda bu gücün kimlere hizmet ettiğini rahatça görebiliriz. Oysa ki basın; çalışanlarının özgürce görev yapmasıyla halk adına denetim ve eleştiri görevini yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, “10 Ocak gününün yeniden bayram olarak kutlandığı günlerde buluşmak üzere, tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

BAŞKAN KOCAİSPİR’İN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Gazetecilik mesleğinin sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren zor bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, mesajında şunları kaydetti;
“Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Toplumun haber alma ve bilgilenme ihtiyacını objektif, ilkeli ve kaliteli habercilik anlayışı ile yansıtan gazetecilik mesleği sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren zor mesleklerden biridir.
Bazen savaş meydanlarında, insanlık dramlarının yaşandığı yerlerde, bazen deprem bölgelerinde; hayatın her noktasında her an tehlikeyle burun buruna, kimi zaman sokakta halkın nabzını tutan, kimi zaman hastane yoğun bakımlarında sağlık çalışanlarının zorlu mesailerini en sıcak gelişmelerle vatandaşa ulaştıran gazeteciler, hayati bir görevi yerine getirmektedirler.
Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletimizin gözü kulağı olmaktadırlar.
Mesai mefhumu gözetmeden kutsal bir görev icra eden, ülke ve dünya gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumu bilgilendiren, milletimizin sesi, vicdanı olan tüm basın emekçilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

ERDEM; "GAZETECİLER TOPLUMUN IŞIĞIDIR"
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Gazetecilerin meşakkatli bir görev üstlendiklerini ve fedakarca çalıştığını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.
Başkan Erdem mesajında; “Demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası olan basın, yeryüzündeki gelişmelerin aynasıdır. Gazeteciler toplumun ışığıdır. O ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı anlamda etkileşime bağlı olarak taşıyan ve aktaran yine basın mensuplarımızdır. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Bu vesileyle yerel gazete, internet medyası, ulusal ajans temsilcileri ve tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

AVCI; "GÜVEN VEREN GAZETECİLER ÇOK KIYMETLİ BİR KAZANÇ"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, iletişimde sınırların kalktığı, bilgi alışverişinin olağanüstü arttığı günümüz dünyasında gazetecilik mesleğinin ve gazetecinin öneminin, sanılanın aksine daha da arttığını söyledi.
Gerçek bilgiye olan ihtiyaç ve gazeteci...
Bünyamin Avcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, toplumu yönlendiren, kitleleri sürükleyebilen özellikleriyle basın ve sosyal medyanın güvensiz ortamında gerçek bilgiye olan ihtiyaca ve önemine vurgu yaptı. Avcı "Bu doğru bilgiyi verebilecek olanlar ise gerçek gazetecilerdir." ifadesini kullandı.
"Türkiye çok özel ve hassas şartlara sahip"
Başkan Bünyamin Avcı şunları söyledi::
"Her gün yeni sınırları test edilen iletişim imkânları sayesinde Dünyamız küçük bir köye dönüşüyor. Türkiye ise bulunduğu bölge itibarıyla çok özel ve hassas şartlara sahip. Düşmanı çok, dostu az olan ülkemizde ihanet odaklarının en çok kullandığı alan basın ve sosyal medyadır. Her saniye yalanla, iftirayla topluma kin ve nefret saçan, teröristlere sahip çıkan, kardeşliğimizi, üniter yapımızı hedef alan, milli ve manevi değerlerimize saldıran, milli iradeyi hazmedemeyen, darbelerden medet uman şer odakları, en büyük tehdit haline gelmiştir."
Bünyamin Avcı "Gerçek bilgi kaynaklarını kullanmak ve yaymak suretiyle bu tehlikeyi etkisiz kılmak, hepimizin milli görevidir. Kuşkusuz bu noktada en büyük güvencimiz; ülkemizi, milletimizi seven, topluma karşı sorumluluk hisseden, kamu menfaatini savunan, demokrasiden yana olan, huzur iklimini besleyen, ihanete ve husumete karşı tavır koyan gerçek gazetecilerdir. Bu manada milli ve manevi değerlerle barışık, her türlü tehlikeye karşı toplumu aydınlatan, doğru bilgi sunan, güven veren gazetecileri ülkemiz için çok kıymetli bir kazanç olarak görüyoruz." dedi.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, mesajını şöyle tamamladı :
"Çalışan Gazeteciler Gününü bu duygu ve düşüncelerle idrak ediyoruz. Bu vesileyle; gönlü ülkemizden, milletimizden, şehrimizden yana olan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini tebrik ediyorum. Pandeminin olumsuz şartlarıyla maddi ve manevi olarak yıpranan çalışan gazetecilerin, toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte tez zamanda normal hayata kavuşmalarını diliyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

KÜÇÜK; “DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLMANIN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ "ÖZGÜR BASIN"DIR”
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü, nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bugünün 1961 Anayasasında gazeteciler lehine yer alan hükümlerle birlikte "Çalışan gazeteciler bayramı" olarak kabul edildiğini, ancak 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra bu hakların bir kısmının geri alınması üzerine " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildiğini anımsattı.
Açıklamasında, koronavirüs salgını ile birlikte var olan adaletsizliklerin derinleştiğini, siyasi iktidarın bir yandan toplantı ve gösteri özgürlüğünü, diğer yandan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü aşırı boyutlarda kısıtlayarak, adı konmamış bir olağanüstü hal ilan ettiğini ifade etti.
Basın ve ifade özgürlüğünde ülkemizin şu an da 180 ülke arasında 154’üncü sırada olduğuna dikkat çeken Av. Veli Küçük, “Geçtiğimiz yıl gazetecilere 361 dava açıldı. Toplam 54 olayda 86 gazeteci gözaltına alındı. Olay TV’nin de kapanmasıyla 2020 yılında 306 gazeteci işsiz kaldı. 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa etti. RTÜK medya kuruluşlarına 67 para cezası, 1 kapatma, 49 yayın durdurma, 6 uyarı verdi. Toplam 58 olayda 67 gazeteci saldırıya uğradı. Bağımsız yayıncılık yapan gazete ve dergilerin haberlerine 368 sansür uygulandı.
Bu veriler ışığında; demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri, basın ve ifade özgürlüğü gibi konularda evrensel standartların kabul edilerek, uygulanması şarttır.
Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, İşsiz gazeteci sayısı binlerle ifade edilen, Mesleğini yapabilen gazetecileri hükümet tarafından ezilen güzel ülkemizde, Çalışan Gazeteciler Günü, kutlama değil ancak mücadele günü olur.
Umarım, demokrasinin yeşerdiğini, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığını, gazetecilerin halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkını sağlayacak haberler yaptığını görebiliriz.
Mesleğini tarafsız ve ilkeli bir biçimde icra eden, demokrasimize katkı sağlayan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar temennisinde bulunuyorum.”

BOZAN; "10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Adana Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuBaşkanı Dr Ahmet Bozan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, basın çalışanlarının hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Türkiye’nin her yerinde özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olma sorumluluğu üstlenmiş; Hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Yaşamakta olduğumuz Pandemi Döneminde dahi hayatlarını tehlikeye atarak haber almamızı sağlayan yine bu kahramanlardır.
Gazetecilik mesleğinin hakkını vermek için özveriyi ve her türlü zorlukları bir yaşam biçimi olarak kabullenmiş tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Bu vesile ile tüm basın emekçilerimize saygı,sevgi ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.