Bir kişinin yasal mirasçılarının kimler olabileceği kanunlarla belirlenmiştir. Bu kanunlar dışında miras bırakanın herhangi bir vasiyetnamesi yoksa miras paylaşımı yapılmıyor. Miras paylaşımında üvey anne meselesi de sorgulanan konular içerisinde yer alıyor.

ÜVEY ANNENİN MİRASÇISI KİMDİR?

Üvey annenin mirasçısının kim olacağının belirlenebilmesi için bazı bilgilerin bilinmesi gerekiyor. Bu üvey annenin çocuğu yoksa o zaman üvey çocuklar mirasçı olup olmayacaklarını sorguluyorlar. Bir kişinin mirasçı olabilmesi için kan bağının kurulması gerekiyor. Kan bağı da soy bağını ifade etmektedir. Üvey çocuklar üvey anne ile bu şekilde bir bağ kuramamaktadırlar. Dolayısıyla üvey annenin mirasçısı üvey çocuklar olamazlar. Burada tek istisna bulunmaktadır. Eğer nüfusta çocuklar üvey anne üzerine yazılmışsa o zaman mirasçılık olabilir.

Üvey çocuğa kalmayacak olan mirasın kime kalacağı da yasalarla belirleniyor. Burada üvey annenin vefatı sonrasında eşinin hayatta olup olmadığına bakılır. Eş hayattaysa mirasının bir kısmı eşe kalacaktır. Eş hayatta değilse o zaman mirasın tamamı üvey annenin alt soyu olmadığı için anne ve babasına kalır. Anne ve baba hayatta değilse yasal mirasçılar üvey annenin kardeşleri olurlar. Kardeşlerin de vefat etmeleri durumunda onların çocukları yani üvey annenin yeğenleri mirasçı olarak mirastan pay alırlar.

Üvey çocuklara kalmayan miras bu şekilde üvey annenin kan bağı olan kişilere kalır. Bu miras içerisinde üvey çocukların babalarından üvey anneye kalan mallar da yer alabilir. Bu mallarda üvey çocukların herhangi bir hakkı yoktur. Yasal olarak üvey çocuklar üvey anneden bu miras için herhangi bir hak iddia edemezler.