Yüz binlerce kişi bekliyordu. Hesaplara yatırılacak. En düşüğü 1.108 TL olacak. Toplam 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemeleri ile işçilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu. Ve tarih belli oldu.

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Paralar hesaplara yatırılıyor! En düşüğü 1.108 TL...

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

İkramiye anlamına gelen tediye, kamuda taşeron kadrosunda çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçenlere yılda 4 eşit taksitle 13 gün olarak ve toplamda da 52 günlük olarak ödenen bir ödenektir.

İLAVE TEDİYE MİKTARI 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin ne kadar olduğuna bağlı olarak tediye ödemeleri de ona göre değişkenlik gösterir. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. En düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.

TEDİYE ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Tediye ödemesi aktif olarak sürekli işçi kadrosunda çalışanlara ödenir. Emekli olanlara bu ödemeler yapılmamaktadır. Ancak 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmez. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan bazı kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır. İşte bu kurumlar şu şekilde;

1. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

2. Kamu iktisadi teşekkülleri,

3. Genel ve katma bütçeli kurumlar,

4. Özel bütçeli idareler,

5. Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.