Kanun ve katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu 31 Aralık tarihine kadar hayata geçirilecek. Faizsiz finans sistemi müşterilere kapsamlı şekilde anlatılacak, hedef müşterilerle iletişim güçlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'ni 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde güncelledi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yol haritası olacak belgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payının yüzde 15'e çıkarılması' hedefi korundu.

AKSİYONLAR BELİRLENDİ

Katılım bankacılığı pazar büyüklüğü, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışması yapılarak yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlendi.
Katılım bankacılığının hedef müşterileriyle iletişimi güçlendirilecek. Faizsiz finans sisteminin işleyişi müşterilere kapsamlı şekilde aktarılacak.
Dijital yetkinlik artırılacak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliği sağlanacak. Bireylerin, sektör çalışanlarının katılım finans okuryazarlığı artırılacak. Faizsiz finansta uzman insan kaynağı yetiştirilecek.

YÜZDE 54 BÜYÜME

Geçen yıl katılım bankacılığı toplam aktifleri yüzde 54 büyüme gösterirken, pazar payı yüzde 7.2 yükseldi. Toplam fonlarda yüzde 49 kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 büyüme sağlandı.
Şube sayısı bin 255, personel sayısı da 16 bin 849 oldu. Katılım bankacılığının gelişimi için gerçekleşecek aksiyonlar 6 temel stratejik hedef altında planlandı. Rapor, 29 Mart'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

MALEZYA MODEL OLACAK

Katılım finansta başarılı ülkelerin başında gelen Malezya bu konuda model olurken, Endonezya ve Körfez ülkeleriyle de işbirliğine gidilecek. Kamu katılım finans kuruluşları da yeniden yapılandırılacak.
Strateji belgesinde sigortacılık, sermaye piyasaları konusunda da bir vizyon ortaya konulurken, yeni ürünler teşvik edilecek. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek.
Her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Ekonomi reform paketi kapsamında 'katılım finans derecelendirmesi' sistemi de hayata geçirilecek.

TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ OLACAK

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin faizsiz finans sistemini güçlendireceğini belirterek, reformların Türkiye'nin bölgesel bir finans merkezi olmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklandı.
Makroekonomik alanda 'kamu maliyesi', 'fiyat istikrarı', 'finansal sektör', 'cari açık', 'istihdam' ve 'yapısal politikalar' başlıklarını kapsayan reformlar; yapısal alanda ise 'kurumsal yönetişim', 'yatırımların teşvik edilmesi', 'iç ticaretin kolaylaştırılması', 'rekabet' ile 'piyasa gözetimi ve denetimi' temelinde oluşturuldu.
Reformların 'faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi' başlığında ise; Faizsiz Finans Kanunu'nun çıkarılacağı, Merkezi Danışma Kurulu oluşturulacağı, 'katılım finansı derecelendirme' sisteminin hayata geçirileceği ve katılım finans tahkim mekanizmasının kurulacağı belirtildi.

'REFORMLAR İHTİYAÇLARA YANIT VERİYOR'

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reformları'na ilişkin yaptığı açıklamada, reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, reformların genel olarak ihtiyaçlara yanıt verdiğini söyledi.
Her 3 ayda bir gerçekleştirilecek reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısının değerlendirilmesinin önemine değinen Akyüz, performans kriterlerinin belirlenmesinin ve reformların takvime bağlanmasının ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.
Akyüz, reformlarla faizsiz finans sisteminin güçleneceğine işaret ederek, 'Katılım bankacılığı, sigortacılığı ve diğer faizsiz finansal faaliyetleri tek çatı altında düzenleyecek Katılım Finans Kanunu'na ihtiyaç duyuluyordu.
Bu kanun, faizsiz finans ekosistemini geniş halk kesimlerine taşıyacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıkların da olduğunu biliyoruz.' dedi.