Koronavirüs salgını sürecinde istihdama destek olmak ve Türkiye ekonomisinde oluşacak hasarı aza indirmek amacıyla uygulamaya alınan Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi, 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu yıl Nisan ayında duyurduğu uygulamada sürecin uzaması ise Cumhurbaşkanlığının yetkisi ile gerçekleşebiliyor. 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hangi işten çıkışları kapsıyor?

Fesih yasağı istisna bırakılan çıkış nedenleri dışında, yasağın işverenin yaptığı tüm fesihleri kapsıyor. İşveren yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih nedenlerinin sıralandığı madde olan 25. maddenin, II numaralı bendindeki “ahlak ve iyiniyete uymayan nedenler” başlığında sıralanmış sebeplere dayalı olarak gerçekleştirebiliyor.