Başkan Filik Açıklamasında; Adnana'da yerel olarak yayın yapan bir gazetede Yumurtalık Belediyesince yapıldığı izlenimi yaratılan işlemlere dayandırılan haber ve yorumlar kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Bu tür haberler hakkıyla mesleğini icra eden basın emekçilerine saygısızlıktır.
Yerel gazete tarafından yapılan sözde haberde Yumurtalık Belediyesi’nin çok sayıda taşınmazını değerinin altında sattığı, değeri düşük ve kıraç arazilerin birlişterme adı altında sahil şeridine kaydırıldığı ve enerji ihtisas bölgesine kadar arsalar toplandığı, üstelik bunların çoğunluğu Akyuva ve Akdeniz mahallelerinde imara uygun sahil şeridindeki hazine arazileriyle takas edildiği iddiaları bulunmakta olup bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Belediye Başkanlığımıza ait bazı taşınmazlar Belediyenin geçmiş dönem borçlarına istinaden Yumurtalık İcra Müdürlüğünce, ilanı yayınlanarak açık artırma yoluyla satışa çıkarılmış olup, en yüksek fiyatı veren firmaya yine icra müdürlüğünce satılmış olup satışa Belediye Başkanlığımızın herhangi bir müdahale şansı bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili dava açılmış ise de İç İşleri Bakanlığı'nca şahsımın herhangi bir kusuru tespit edilemediğinden soruşturma izni verilmemiştir.

Arazi birleştirme ve toplulaştırma işlemlerinin T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılmakta olduğu da komuoyu tarafından bilinmekte ve Belediye Başkanlığımızın toplulaştırma işlemlerine de müdahalesi söz konusu değildir.
Ayrıca Mesai saatleri dışında gerçekleşen normal bir arkadaş yemeğinin, farklı bir boyuta taşınarak şahsımı ve Belediyemizi itibarsızlaştırma çabasıda kamuoyunda rağbet görmeyecektir. Bu noktada TCK. 134. Madde de belirtilen Kişilerin Özel Hayatlarının Gizliliği ve Dokunulmazlığı kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini servis eden işyeri ile ilgilide gerekli yasal işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulacağı da komuoyuna saygı ile duyurulur.
Sonuç olarak, Yumurtalık Belediyesinin tüm kamuoyunca bilinen şeffaf, eşitlikçi, kanun ve mevzuata uygun çalışmalarını görmezden gelerek, kamuoyuna tamamen yanlış yansıtan ilgili gazeteye gönderdiğimiz tekzip yazısını yayınlayacağını umut ediyorum ve yapılan asılsız haber ile ilgili, siz değerli basın emekçilerinden duyarlı davranmanızı rica ediyorum dedi.