Yargıtay 18. Ceza Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Bir vatandaş, kendisine “hanzo” dendiği için hakaret davası açtı. Asliye Ceza Mahkemesi, konuya dair “suç değil” kararı verdi. Şikayetçi, hükmü temyiz etti. Yargıtay da konuya dair çok konuşulacak bir karar verdi.

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir” denilen kararda, “Ancak; hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi. Bir hakaretin tahkir edici olma durumunun nispi olup olmamasının, zamana, yere ve duruma göre değiştiğinin altı çizildi.

Yargıtay karar verdi: Sevmediğiniz kişiye, hanzo diyebilirsiniz

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Mahkeme kabulüne göre sanığın katılana hitaben söylediği “hanzo” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözün, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, karşılıklı hakaret nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.