erolsennur @ hotmail.com

   Anayasamızdaki konu ile ilgili maddeleri sıralarsak , çok sayıda madde olduğunu görürüz. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk 3 maddeden; 2. Maddede sosyal hukuk devleti olduğu yazılıdır. 5. Maddede ise devletin amaç ve görevlerinden bahsederken, temel hak ve hürriyetlerden, sosyal devlete engel teşkil eden engelleri kaldırmaktan bahsetmektedir. Haberleşmenin hürriyeti konulu 22. Madde, düşünce ve kanaat hürriyeti konulu 25. Ve 26. Maddeler vardır. Basın ve yayımla ilgili hükümler 28.29.30.31.32. maddelerde yer almaktadır. 36. Maddede hak arama hürriyetinden, 38. Maddede ise suç ve cezalara ilişkin esaslar yazılıdır. 40. Maddede temel hak ve hürriyetlerin korunmasından, 42. Maddede eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevinden bahsetmektedir. 73. Maddede vergi ödevinden bahsetmektedir. 74. Maddede kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında başvuru hakkından bahsediliyor. 133. Madde de ise Radyo Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajanslarından bahsetmektedir.

Konu ile ilgili çok sayıda kanun da vardır. Resmi Gazetede 21.02.1924 yılında 59 sayı ile Telgraf ve Telefon kanunu (406 sayılı kanun ) çıktı.  23.05.2007 tarihli  ve 26530 sayılı resmi gazetede İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çıkmıştır. Resmi Gazetede 10/11/2008 Tarih ve   27050 (Mükerrer) sayı ile elektronik haberleşme kanunu (5809 sayılı kanun )çıktı.  5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, 6475 Sayılı Posta hizmetleri kanunu,697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne suretle yürütüleceğine dair kanunlar vardır.

 Görüleceği üzere internetin adından bahsedilmeden; nasıl vergilendirileceği -dilekçe ile bilgi alınabileceği vb konu ile ilgili aklımıza gelebilecek her şey anayasamızda , kanunlarımızda yazılıdır.

      Ülkemizde an itibari ile 3 telefon operatörü vardır. En yaygın internet ağları da bunlara aittir. Yeni bir operatöre izin verip vermemek hükümetin yetkisi dahilindedir. Bu husus dahi kanunlarımızda yazılıdır.

     Avrupa Birliğinin 2017 yılında tüm şehirlerinde kablosuz ücretsiz yüksek hızlı internetin sağlanması ile ilgili hem AB  parlamentosunun hem de AB konseyinin aldığı karar vardır.

Hindistan’da da 2015 yılından beri; ücretsiz kablosuz internet sağlanması için zaman zaman iktidar ve muhalefet partilerinin girişimleri oluyor. Google da ücretsiz kablosuz internetin yaygınlaşması için, ileride yaygın pazara sahip olabilmek adına teşviklerde bulunuyor.

     Ülkemizde operatörlerin belli yatırımları vardır. Ancak her ne kadar aksini düşünsem de; operatörler yaptıkları yatırımların yeterli olduğunu düşündükleri için yeni yatırım yapmayı gereksiz bulduklarını düşünüyorum. Oysa AB  ile kıyaslandığı zaman, hem  internet hızımızın hem de yaygınlığının daha zayıf olduğunu gözlüyorum. Ücretlerin ise alım gücüne göre ; Dünyanın geneline göre ülkemizde kısmen daha pahallı olduğunu düşünüyorum.

Koronavirüs salgını nedeni ile okullara devam edip etmeme konusunda karar ailelere bırakılmıştır. Ancak internet üzerinden de eğitimler EBA vb sistemler üzerinden verilmektedir. Devletimiz ihtiyacı olanlara 500 000 tablet dağıtacağını duyurdu. Belediyeler de halka çağrıda bulunarak , ellerinde kullanmadıkları, atıl duran bilgisayarları bakım yaptırarak ihtiyacı olanlara vermeleri konusunda çağrıda bulunmaktadırlar. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ben de çevremdeki herkesin;  ellerinde kullanmadıkları bilgisayarların bakımlarını yaptırarak , çevrelerinde ihtiyacı olanlara vermelerini istiyorum. Bunu ister zekat olarak, ister hayır olarak, isterseniz de iyilik olarak düşünün.

     Ayrıca hem hükümetimiz hem de belediyelerimiz ihtiyacı olanlara internet sağlayacaklarını açıkladılar.

İnternet Operatörlerinden ; hem download- upload hızlarını arttırmalarını hem de ihtiyacı olduğunu belgeleyenlere internet kotası sağlamaları çağrısında bulunuyorum. Engelllilere çalışma için nasıl ‘’Engelli kotası’’ zorunlu ise ihtiyacı olanlara da kota getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.