İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın subay, astsubay ve uzman jandarmaların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte personelin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık durumlarına yönelik ayrıntılı nakil düzenlemeleri yer aldı.düzenlemeye göre atanan personelin ilişikleri atama emrinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kesilir. Yeni görev yeri aynı belediye hudutları içinde veya aynı hizmet bölgesi dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde; belediye hudutları dışında veya başka bir hizmet bölgesinde bulunanlar ise ilişik kestikleri gün dâhil ve mevzuatta düzenlenen yol süresi hariç 15 gün içinde; bu sürenin sonu resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde atandığı göreve katılmak zorundadır.

Kamuda yeni dönem! Bir ilk, tayinde tüp bebek kriteri, 4 yıl şartı...

İKLİM YA DA ÇALIŞMA ŞARTLARINI BELİRTİR SAĞLIK RAPORU ALINMASI

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, ilgili uzmanın, sağlık kuruluşunun ya da özel eğitim merkezinin bulunduğu yerde "ikameti uygundur" veya "iklim ya da çalışma şartlarını belirtir" kararlı rapor düzenlenmesi durumunda, personelin ataması raporun geçerlilik süresi dikkate alınarak uygun bir hizmet bölgesine yapılacak.
Hakkında "branşının geri hizmetinde veya karargah ve kurumlarda görev yapar" kararlı rapor düzenlenen personel de, gerekli sağlık hizmetinden yararlanabileceği "komutan" ibareli olanlar dışındaki uygun kadro görev yerlerinde istihdam edilecek.

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN AĞIR ENGELLİLİK DURUMU

Eş ve çocuklar için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması durumunda personelin ataması, talebi doğrultusunda kendisinin ya da eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı olduğu iller ile ailelerinin daimi ikametgahlarının bulunduğu illere yapılır. Bu yönde talebinin olmaması halinde tedavi imkanı da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine atanacak

KARDEŞLER İÇİN AĞIR ENGELLİLİK RAPORU ALINMASI HALİNDE

Anne, baba veya kardeşleri için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması durumunda; personelin ataması, tedavi imkanları da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine yapılır. Ancak personelin, ailesindeki tek çocuk veya kardeşi için tek kardeş konumunda olması ve talebi halinde kendisinin memleketi olan ya da ailesinin daimi ikametgahının bulunduğu illere ataması yapılabilecek

KANSER HASTALIĞI OLANLAR TEDAVİ İMKANI OLAN BİR YERE ATANACAK

Tüberküloz, kanser, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh sağlığı gibi uzun süreli tedavi ve yaşamın sürdürülebilmesi için başkalarının gözetim ya da desteğini gerektiren hastalıklar nedeniyle rapor alınması durumunda, personelin ataması tedavi imkanları da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine yapılacak. Tedavi süreci dikkate alınarak personel hakkında temdit veya erteleme işlemi uygulanabilecek. Ancak akıl ve ruh hastalıkları için erteleme süresi üç yılı geçemeyecek.

TÜP BEBEK TEDAVİ SÜRECİNE GİRENLER TÜM BEBEK TEDAVİSİNİN ALINACAĞI BİR HİZMET BÖLGESİNE ATANABİLECEK

Sağlık kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarından alınan raporla, mevcut evliliğinden hiç çocuğu bulunmayan ve tüp bebek tedavi sürecini belgelendiren personel, tüp bebek tedavi merkezi bulunan bir hizmet bölgesine atanabilecek. Personelin görev süresi kendisinin veya eşinin tedavisinin devam etmesi halinde her yıl rapor almak şartıyla dört yıla kadar temdit veya erteleme yapılabilir. Tedavinin olumlu sonuçlanarak çocuk beklenmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.